winkelcentrum.ultrastart.be
STARTPAGINA
DOCHTERPAGINA'S
CONTACT
LINK TOEVOEGEN
Maandag, 16 december 2019
Tips:   Anoniem sms   Schoenen  

Privacy


PRIVACYVERKLARING
Juli 2017

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Over ons
www.ultrastart.be wordt beheerd door Bogle.nl.
Bogle.nl is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en gebruikt voor de diensten van deze website de naam ultrastart.be.
Onze gegevens zijn:
Bogle.nl
Bunschotenstraat 73
5043 BB Tilburg
KvK: 50412930

Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer u een link wil plaatsen, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u aan ons zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
• E-mailadres;

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
• Het mogelijk maken om, via onze website, uw link te plaatsen;
• Om contact met u op te kunnen nemen, onder andere met betrekking tot de door u geplaatste link.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden opgeslagen op onze eigen Virtual Private Servers. Onze website wordt gehost door Transip. Alle hostingpakket van Transip staan op servers in Nederland. Meer informatie over het privacybeleid van Transip vindt u hier: [https://www.transip.nl/legal-and-security/privacy-policy/].

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar de website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Affiliate cookies
Met uw toestemming worden affiliate cookies geplaatst. De cookies van de netwerken Tradetracker, Affilinet, Commission Junction, Tradedoubler, Webgains, Rakuten, Finance Ads, Imailo, Performance Horizon, FamilyBlend (Affiliate4You), Daisycon en Awin (M4N en Zanox) worden door deze website gebruikt. Deze cookies worden gebruikt om aan ons een commissie toe te kennen wanneer u op de website van een derde, waarnaar u via ons bent doorgelinkt, een bestelling doet. Meer informatie over deze netwerken vindt u hier op de volgende webpagina’s: FamilyBlend [http://familyblend.nl]; Daisycon [https://www.daisycon.com/nl/], Awin [https://www.awin.com/nl], Tradetracker [https://tradetracker.com/], Affilinet [https://www.affili.net/nl/home], Commission Junction [http://www.cj.com/], Tradedoubler [http://www.tradedoubler.com/nl/], Webgains [http://www.webgains.com/public/en/], Rakuten [https://rakutenmarketing.com/], Finance Ads [https://www.financeads.com/nl-nl/], Imailo [https://www.imailo.com/], Performance Horizon [https://performancehorizon.com/].

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier [http://www.google.com/intl/nl_nl/analytics/privacyoverview.html] vinden.

Cookies uitschakelen en verwijderen
Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices [http://www.youronlinechoices.com/be-nl/] kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

Links
Op onze website zult u geregeld affiliate links naar externe websites aantreffen. Door op een affiliate link te klikken gaat u naar een website buiten www.ultrastart.be. Het kan zijn dat deze externe websites ook gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Nadat u uw link heeft verwijderd, zullen wij binnen 2 weken uw gegevens verwijderen.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons een wettelijke verplichting bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Uw rechten
U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens. Een recht op het beperken van de verwerking en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u een recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u ons een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via [info@bogle.nl].

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

6172 dochterpagina's
2003-2019 - ultrastart.be
0 links in 1 rubrieken
Voeg een link toe | Neem contact op | Privacy | Admin | Reset indeling blokken